Kérdésed van? Hívj minket! +36309535247

Blog
2016.04.12 10:59

Lángállósági EN szabványok

Lángállósági EN szabványok

EN ISO 11612: 2008, ISO 13506: 2008 Manikin Test ISO 13506,

EN ISO 11611: 2007 Védelmi szabvány, hegesztésre és hasonló munkálatokra vonatkozóan

EN ISO 14116: 2008 Védőfelszerelés – Védelem a hő és a láng ellen

IEC 61482-2: 2009 Védőruházat elektromos ív hőhatása ellen

EN 1149 -5: 2008, EN 13034: 2005, NFPA® 70E: 2015, NFPA® 2112: 2012

ASTM® F1506-10A, ASTM® F1959/F1959M-12: 2013 147ENISO1162EN ISO 11612: 2008

Hő és láng elleni védőruhaAz anyaggal szemben támasztott követelményekkel kapcsolatban történt változtatás // a B kód fokozatainak száma // a védelem kiegészítő vizsgálata kontakt hővel szemben (F kód). Ezen szabványnak megfelelő védőruha védi viselőjét rövid ideig tartó lánggal való kapcsolat esetén és legalább egy hőféleséggel szemben. A védőruhaként való besorolás kritériuma a hőnek kitett dolgozók esetén a korlátozott lángterjedés az ISO 15025 (A1 és / vagy A2 kód) szerint.Osztályozás:
  • A1 vagy A2 kód (különböző mintavétel)

 

  • B kód: konvektív hő (fokozatok 1 = alacsony -3 = magas)

 

  • C kód: sugárzó hő (fokozatok 1-tol 4-ig)

 

  • D kó d: fo l y é ko ny alumíniumfröccsenés elleni védelem (fokozatok 1-tol 3-ig)

 

  • E kód: folyékony vasfröccsenés elleni védelem (fokozatok 1-tol 3-ig)

 

  • F kód: kontakt hő (fokozatok 1-tol 3-ig)

 Isp 13506ISO 13506: 2008 Manikin Test ISO 13506A tesztelés során egy rövid ideig lánghatásnak van kitéve a védőruházat, melynek segítségével meghatározható a teljes védőruha teljesítménye, ellenállása. Az EN11612 szabványon felül, lehetőség van további tesztelés elvégzésére. Ezen tesztelési eljárás az EN13506 szabvány szerint történik. Egy életnagyságú, hőérzékelőkkel ellátott próbababa segítségével. A hőérzékelők megállapítják az égési sérülések mér tékét, a védőruházaton áthatoló hő és láng mértékét. Az eredményt befolyásolja a védőruha alapanyagminősége és a viselt további védőrétegek száma. A mérési idő 4 másodperc. A próbababa legalább 100 darab érzékelővel ven ellátva a teljes testfelületen. A szenzorok meghatározzák az esetleges sérülések mértékét, szimulálva az emberi bőr tulajdonságait. Az adatokat a próbababához csatlakoztatott számítógép rögzíti. Az adatok alapján egy teljes testtérkép készül, megjelenítve a különböző testrészeket érő behatások mértékét. Ez a szabvány nem állapít meg elfogadtható és nem elfogadható eredményeket. Lényege, hogy azonos körülmények között össze lehessen hasonlítani egyes védőruhák konkrét teljesítményét.
 

ENISO1611EN ISO 11611: 2007 Védelmi szabvány, hegesztésre és hasonló munkálatokra vonatkozóan1. osztály: min 15 csepp olvadt fém és RHTI (melegáteresztési index) 24 # 7 s 2. osztály: min 25 csepp olvadt fém és RHTI 24 # 16 s Ez a ruházat védi viselőjét kis fémfröccsenések, rövid ideig tartó lánggal történő érintkezés vagy ultraviola sugárzás esetén. A védőruha alkalmas hegesztés vagy olyan hasonló munkálatok során történő alkalmazásra, melyeket azonos módon végeznek és azonos veszélyhelyzettel járnak. A védőhatást lángmentesített anyaggal érik el meghatározott megmunkálási sajátságokkal együtt, melyeket az EN ISO 11611 szabvány definiál. A hegesztő ruha beosztályozására szolgáló vizsgálat kritériuma a korlátozott lángterjedés. Ezt az ISO 15025 A1 és / vagy A2 szerint vizsgálják.
 

ENISO14116EN ISO 14116: 2008 Védőfelszerelés – Védelem a hő és a láng ellen14116Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagszerkezet és védőöltözet s zabvány meghatározz a azon követelményeket , amelyek biztosítják, hogy az anyagszerkezeten korlátozott mértékben tudjon a láng továbbterjedni; az anyagok összetételét, illetve a védőfelszereléseket annak érdekében, hogy csökkenjen a ruházat meggyulladásának valószínűsége, amely egy esetleges veszélyforrás lehet a dolgozó számára. Az EN ISO 14116 szabvány az alábbi táblázat szerint három kategóriát különböztet meg. Index 1, 2 és 3. Az Index 1 jelölésű anyagok nem vielhetőek a bőrrel érintkezve. Az Index 2 és 3 jelölésű termékek viselhetőek a bőrrel érintkezve.
 IEC61482IEC 61482-2: 2009 Védőruházat elektromos ív hőhatása ellenIEC61482A szabvány meghatározza követelményeket és tesztelési eljárásokat az elektromos ív hőhatása ellen védőruházatra vonatkozóan. Azoknak a védőruházatoknak, amelyeknek feladata a test egészének vagy egy részének védelme a villamos áram hatásai ellen, megfelelő szigete lőképességge l ke ll rendelkezniük azokkal a feszültségértékekkel szemben, amelyeknek a felhasználó a várható legkedvezőtlenebb körülmények között ki lehet téve. A kiválasztás az ENV 50354 szabvány két kategóriájának megfelelően történhet. Az „egyes” osztály vizsgálati árama 4 kA, a „kettes” osztály vizsgálati árama 7 kA. Hasonlóan más speciális védőruházatokhoz, egyéb kiegés zí tő védőes zközök biztosítása is szükséges (védősisak, arcvédő, védőkesztyű, védőcipő).
 

EN1149-5EN 1149 -5: 2008

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelményekEz az európai szabvány a teljes földelési rendszer részeként a gyújtókisülést megelőzően használt elektrosztatikusan disszipatív védőruházat anyagát és kialakítási követelményeit írja elő. A követelmények lehet, hogy nem elegendőek az oxigénben dús tűzveszélyes légterekben. Ez az európai szabvány nem alkalmazható fővezetéki feszültségek elleni védelemre. Az EN 1149 szabványa következő részekből áll:Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 1. rész: fajlagos ellenállás ( vizsgálati módszerek és követelmények) 2. rész: az anyagon keresztül villamos ellenállás (átmeneti ellnállás) mérésének vizsgálati módszere 3. rész: a töltéscsillapodás mérésének vizsgálati módszere 4. rész: Ruha tesztelése (fejlesztés alatt) 5. rész: 5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények.
 

EN13034EN 13034: 2005

Védőruházat folyékony vegyszerek ellen.Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruházat ra vonatkozó követelmények (Type 6 és Type PB [6] eszköz). A szabvány meghatározza a minimális követelményeket korlátozott használatú és korlátozottan újra használható teljesítményű kémiai védőruhákra vonatkozóan. Korlátozott teljesítményű kémiai védőruha alkalmazható esetleges könnyű permet expozíció, folyékony aeroszolok vagy alacsony nyomású, alacsony volumenű fröccsenése ellen, amennyiben molekuláris szintű teljes folyadék permeációs akadályra nincs szükség. A szabvány magában foglalja a a teljes vegyszerálló öltözeteket (Type 6) és a részleges testvédő öltözeteket (Type PB [6]). Type 6 típusú védőruházatok szigorú teszteléseken esnek át. A tesztelési tárgyat egy nedvszívó anyaggal fedjuk be, majd arra helyezzük az overált. A nedvszívő anyag minden esetleges szivárgást megmutat, még a legkissebb mértékűt is. Ezen tesztelésen felül vizsgálják továbbá a védőruha kopás á llóságát , szakítószilárdságát, tépésállóságát, a szúrással szembeni ellnállást, gyúlékonyságát , folyékony vegyszerek behatol ásáva l szembeni ellenállást és avarrat erősségét is.
 

NPA70ENFPA® 70E: 2015 

 A szabvány meghatározza az elektromos feszültség közelében dolgozók által használt speciális védőruházatokra vonatkozó előírásokat. Az NFPA 70E szanbvány tar talmazza a 130.7(C)(16) táblázatot, mely segít a megfelelő védőöltözet kiválasztásában. A táblázat HRC1 (alacsony kockázat) -tól HRC4 (magas kockázat) -ig terjed. Minél magasabb az Arc rate besorolási szint, annál magasabb a védőképesség.
 

NFPA212NFPA® 2112: 2012A szabvány meghatározza a lángálló anyagokra és összetevőikre vonatkozó minimum teljesítményszinteket és tesztelési metódusokat. A lángálló anyagoknak egy komprehenzí v tes z tel é s i folyamaton kell átesniuk, mely tartalmazza következő eljárásokat: ASTM F2700 - Hővezetési képesség (HTP), ASTM D6143 - Vertikális gyúlékonyság - milyen könnyen gyulad meg és medig ég az anyag - Hőre zsugorodási ellenállás - ASTM F1930-11- Próbababa hőteszt - FTMS 191A - Szál olvadási ellenállás.
 

ASTMF1506-10AASTM® F1506-10AEz a teljesítményspecifikáció meghatározza a textil anyagok lángállósági szintjét a villanyaszerelő dolgozókra vonatkozóan. Az textil alapanyagoknak a következő követelményeknek kell megfelelni: alap elvárások a szára és az összetevőkre vonatkozóan, teljesítményelőí rások a s zíntart ásra , erősségre, lángállóságra vonatkozóan. Vertikális lángtesz az ASTM D6413 tesztelési eljárás szerint. A címkének a következőket kell tartlmaznia: gyártási kód, az F1506- nak való megfelelés igazolása, gyártó neve, méretinformációk, kezelési útmutató, ívállósági besorolás ATPV vagy EBT.
 

ASTM1959-F1959ASTM® F1959/F1959M-12: 2013 147A MUNKARUHÁZATI ALAPANYAGOK ÍV VÉDELMÉRE VONATKOZÓ TESZTELÉSI METÓDUS

Alapanyag teszt. A tesztelés meghatározza az anyag ATPV (elektromos ív elleni védelem) értékét. Az eredmény, melyet cal/m2-ben határozunk meg, megmutatja azt a maximális hőenergiát, amelyet az anyag képes elnyelni, mielőtt a viselő másodfokú égési sérüléseket szenvedne.