Kérdésed van? Hívj minket! +36309535247

Blog
Máté S.
2022.08.12 09:20

Az egyéni védőeszközökről

Az egyéni védőeszközökről

Egyéni védőeszközök (EVE)

A munkahelyeken az egészség megőrzése érdekében elsődlegesen megelőző intézkedésekkel meg kell akadályozni az olyan munkavégzést, ami balesetet okozhat. pl. a veszélyes vegyi anyagokat lecserélni egészséget nem veszélyeztető anyagokra.

Sok esetben a megelőzés nem lehetséges a technológiai folyamatokat nem lehet átalakítani, a dolgozók a munkájuk során veszélynek vannak kitéve. A következő fázis a megelőzésen túl a kollektív védelem kiépítése. pl. a zajos gépek hangszigetelése, az aknák körbekerítése…

Amikor a kollektív védelemmel sem lehet megoldani a dolgozók biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzését, ebben az esetben kell az egyéni védőeszközök  alkalmazása felé fordulni. Ilyen esetekben biztosítani kell a megfelelő egyéni védelmet az alkalmazottak számára a fejfedőtől a szemvédőtől a lábbeliig – a munkahelyi sérülések kockázatának minimalizálása érdekében.

Lánckesztyűs kéz egy nagy kést fog

A kiemelten veszélyes munkát végző dolgozóknak speciális védőfelszerelésre lehet szükségük a munkahelyükön. A munkáltatóknak törvényi kötelezettségük, hogy szükség esetén ilyen felszerelést biztosítsanak alkalmazottaiknak.

Az egyéni védőeszközöket nem csak a „cégeknél” foglalkoztatottaknak, hanem pl. az egyéni vállalkozóknak és minden olyan munkát végzőnek használnia kell, akiknek a munkája egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent.

Az egyéni védőfelszerelések a termékek széles skáláját ölelik fel, az út menti dolgozók jól láthatósági ruházatától kezdve a favágók számára készült vágás biztos nadrágon át a robbanásveszélyes helyeken dolgozók lángálló és antisztatikus ruhájáig.

Ez az útmutató segít eldönteni, hogy vállalkozásának szüksége van-e egyéni védőeszközökre és ha igen akkor milyenre. Különféle típusú egyéni védőfelszereléseket vázol fel, beleértve.

 • a fejfedőket
 • a szemüvegeket
 • a lábbeliket
 • a ruházatot

Ez az útmutató abban is segít, hogyan kell karbantartani és használatra alkalmas állapotban tartani ezeket a védőeszközöket.

 

Egészség és biztonság

Vállalkozásának szüksége van egyéni védőfelszerelésre?

Annak megállapítása, hogy az Ön vállalkozását érinti-e az egyéni védőfelszerelésekre, a biztonságos munkavégzésre vonatkozó törvényi rendelkezés a következők alapján döntheti el.

A törvény értelmében minden munkahelyen biztonságos munkakörnyezetet kell fenntartania. Ezen törvényi rendelkezés betartásának a kulcsa, az egészségügyi és munkahelyi biztonsági kockázatértékelés elvégzése. Ez magában foglalja a munkahelyi veszélyek feltárását és az általuk okozott károk kockázatának csökkentésére irányuló lépéseket. Ezt a kockázatértékelést csak szakképzett a munkaterületet jól ismerő munkavédelmi szakember végezheti el a foglalkozás egészségügyi orvos bevonásával.

A kockázatok felmérése és a kockázatértékelés elvégzése után egyes vállalkozásoknál egyéni védőeszközöket (EVE) kell használniuk a munkát végzőknek a munkahelyi kockázatok minimalizálása érdekében. A munkavállalóknak az egyéni védőfelszerelést és ruházatot használniuk kell, ha egészségük és biztonságuk egyébként nem védhető megfelelően más módon.

A munkáltatóknak minden szükséges egyéni védőeszközt ingyenesen kell biztosítaniuk az alkalmazottak számára. Ha Ön önálló vállalkozó, akkor a szükséges egyéni védőeszközöket saját magának kell biztosítania.

Szükségem van EVE-re?

Az egyéni védőeszközt csak végső megoldásnak kell tekinteni. Csak abban az esetben döntsön mellette, ha már a megelőzést és a kollektív védelmet nem tudja alkalmazni, és biztos abban, hogy a folyamatokat másként nem lehet elvégezni a kockázat minimalizálása érdekében.

Végezzen – végeztessen- egészségügyi és biztonsági kockázatértékelést, a munkafolyamatot és a munkaterületet jól ismerő szakemberrel, hogy megtudja, milyen egyéni védőeszközökre van szüksége vállalkozásának.

Mielőtt felszerelést vásárolna, alaposan fontolja meg, mire van szüksége, és hogy a különálló elemek kompatibilisek-e egymással. Például a védőszemüveg nem nehezíti meg a légzésvédő megfelelő illeszkedését? A munkavédelmi sisak kompatibilis a fültokkal?

Nagyon fontos, hogy, gondoskodnia kell arról is, hogy minden egyéni védőeszköz megfeleljen az aktuálisan érvényben lévő szabványoknak, előírásoknak. Vásárlás előtt mindig győződjön meg erről. A védőeszközökön fel kell tüntetni a rá vonatkozó szabványokat, amiknek megfelelnek. Ezen kívül minden védőeszközhöz rendelkezésre kell bocsájtani az EK megfelelőségi tanúsítványt ami, igazolja a termék munkavédelmi megfelelőségét.

Figyelem! A munkáltató felelőssége a megfelelő egyéni védőeszköz biztosítása.

Vásároljon megfelelő egyéni védőeszközt

A kockázatoknak, a munkahelyi körülményeknek és a viselőjének megfelelő egyéni védőeszköz kiválasztásának főbb szempontjai, beleértve a biztosítandó védőfelszerelés típusait.

Mielőtt bármilyen egyéni védőeszközt (EVE) vásárolna, el kell végeznie – végeztetnie - az egészségügyi és biztonsági kockázatértékelést.

A kockázat értékelésben feltárt veszélyek alapján előfordulhat, hogy a következő védőeszközök közül kell valamelyiket használnia:

 • védőruházat, pl. kötények, kesztyűk, lábbelik, sisakok, jól láthatósági mellények és az időjárás ellen védelmet nyújtó ruházat
 •  védőfelszerelés, pl. szemvédő, légzésvédő és biztonsági heveder. Az egyéni védőfelszerelésnek vagy ruházatnak a következőknek kell megfelelnie:
 • megfelel a feltárt kockázatoknak és a munkahelyi körülményeknek
 •  megfelel a munkavállaló ergonómiájának és egészségi állapotának (legyen kényelmes és viselhető, ruházatnál, ha lehetséges vegye figyelembe a dolgozó nemét)
 •  alkalmas a viselőjének az alkatára, megfelelő illeszkedésre, pl. megfelelő méretű teljes álarc, zuhanás gátló heveder.
 •  legyen CE jelöléssel ellátva, és feleljen meg a rá vonatkozó előírásokban meghatározott szabványoknak

Az EU-ban akkreditált vizsgáló szervezetek PL. SATRA olyan szervezetek, akik úgynevezett EU-típusvizsgálati tanúsítványt adnak ki annak a bizonyítására, hogy a termék megfelel az összes vonatkozó Európai Uniós irányelv követelményeinek. Ezt a tanúsítványt illetve a termék EU megfelelőségi nyilatkozatot minden esetben tanulmányozza át és ez alapján döntsön a termék adott veszélyek elleni megfelelősségéről.

Mit kell ellenőriznem a fentieken kívül?

Ellenőrizze, hogy minden berendezés kompatibilis-e és alkalmas-e az összes szükséges munkára. Vásárlás előtt kérjen tanácsot a kereskedőjétől vagy a gyártó képviselőjétől. A szállítónak tudnia kell tanácsot adni a védőeszköz alkalmasságáról, de a döntés minden esetben az Öné.

Az egyéni védőeszközök típusai:

Munkavédelmi sisakok és munkavédelmi sapkák

munkavédelmi sisak

A munkahelyi biztonságot szolgáló fejvédőkre, olyan tevékenységek során lehet szükség, mint például építési munkáknál, közműalagutakban, gépkocsi aknákban stb.

A különféle helyzetekben és tevékenységekben dolgozó munkavállalóknak a fejet védő egyéni védőeszközre (EVE) lehet szükségük a munkájuk során.

Ilyen típusú munkák pl.:

 • építési és épület karbantartási munkák
 •  emelők közelében végzett munka
 •  fakivágás
 •  olyan munkavégzés, ahol fennáll a magasból leeső tárgyak veszélye pl. raktár
 •  robbantási munkák, pl. kőbányákban, külszíni bányászatban stb.
 •  alacsony szinten lévő rögzített tárgyak, pl. csővezetékek, gépek vagy állványzatok, ahol fennáll az ütközés veszélye

A fejvédők fajtái:

 • mászó sisakok, amelyek védelmet nyújtanak esés esetén

 

 • munkavédelmi sisakok a leeső tárgyak ellen, ezek lehetnek szellőző vagy nem szellőző kivitelűek
 •  beütődés elleni baseball sapka vagy más néven munkavédelmi sapka, amelyek védelmet nyújtanak az ütköző rögzített akadályokba történő fej beütődés ellen
 •  sapkák, kámzsák vagy hajhálók, hogy megvédjék a fejbőrt vagy a terméket pl. a szennyeződésektől (ezek nem mindegyike egyéni védőeszközök)

 

Hogyan válasszak megfelelő fejvédő eszközt?

Törekedjen arra, hogy többféle méretű és elegendő mennyiségű védőeszközt  vásároljon, számoljon a sérült vagy elveszett felszerelések pótlására is.

Érdemes állítható méretű munkavédelmi sisakot és munkavédelmi sapkát vásárolni. Ez némi rugalmasságot biztosít.

Győződjön meg arról, hogy a vásárolt fejfedők minden olyan egyéni védőeszközzel használhatók – kompatibilisek -, amelyre a dolgozóinak szüksége van, például légzőkészülékkel, védőszemüveggel vagy hallásvédővel.

Bizonyos típusú fejfedők, például a motorosok által viselt sisakok nem megfelelőek munkavédelmi használatra. Arra is figyelni kell, hogy a munkavédelmi sapka nem helyettesíti a védősisakot, a beütődés elleni baseball sapkát csak beütődés ellen lehet használni, leeső tárgyak okozta sérülések megelőzésére nem.

Folyamatos ellenőrzés

Fontos a rendszeres ellenőrzések elvégzése, hogy a védőeszköz megfelelő e, el tudja e még látni a feladatát.

Mit ellenőrizzünk például:

 • felületi repedések, kopások, sérülések
 •  ügyeljen arra, hogy az állítható állszíjak sisakkosarak ne legyenek kopottak vagy töröttek
 •  izzadtság gátló szalagok tisztítása
 •  lejárati idő

Azoknak a dolgozóknak, akiknek fejvédőre van szükségük, a test más területein is szükségük lehet védelemre.

Fülvédők, hallásvédők

Fülvédők

Egyes munkavállalóknak szükségük lehet hallásvédőre, de ezeket, ha lehet, csak ideiglenes intézkedésként használja. Elsősorban a megelőzést és a zajszigetelést válassza, ha lehetséges. Ne használja őket a zajszint csökkentés műszaki vagy technológiai megoldások alternatívájaként.

Hallásvédelmet kell biztosítania minden, a szabványban meghatározott értéket meghaladó zajszintnek kitett munkavállaló számára, ha:

Az alsó expozíciós határérték napi vagy heti átlagos zajterhelési szint 80 decibel. Ezen a szinten tájékoztatást és képzést kell nyújtani a munkavállaló részére, valamint hallásvédő eszközt kell a rendelkezésére bocsátani. A dolgozó választhat, hogy használja vagy nem a rendelkezésére bocsájtott védőeszközt.

A felső expozíciós beavatkozási érték 85 decibel napi vagy heti átlagos zajterhelésre van beállítva. Ezen felül lépéseket kell tennie a zajexpozíció csökkentésére, például a technológia módosításával vagy egyéb műszaki intézkedéssel. Amennyiben ezek nem vezetnek megfelelő eredményre akkor, gondoskodnia kell arról, hogy a dolgozók fülvédő eszközt használjanak. Itt már nincs választási lehetősége a dolgozónak, kötelezően használnia kell a munkáltató által biztosított hallásvédő eszközt.

Egyetlen dolgozó sem lehet kitéve 87 decibelt meghaladó zajnak (figyelembe véve a hallásvédő eszköz használatát).

A magas szintű hangnyomás azonnali és tartós hallásvesztést jelent, ami visszafordíthatatlan végleges hallásromláshoz vezet.

A hallásvédő – fülvédő eszközök típusai:

- egyszer használatos füldugók

- többször használatos füldugók

- pántos füldugók

    - fültokok, fülvédők

Érdekességként megemlítem, hogy kifejezetten gyerekek számára is készítenek gyerek fülvédőket . A gyerek fültokok SNR 27 csillapításúak ugyan úgy mint egy felnőtt alapfülvédő.

Azoknak a munkavállalóknak, akiknek fülvédőre van szükségük, más testrészeik védelmére is szükségük lehet.

Szemvédelem

Védőszemüvegek

Fontos a megfelelő szintű szemvédelem biztosítása a dolgozók részére, beleértve az olyan védőeszközöket, mint a védőszemüvegeket és az arcvédőket.  Meg kell vizsgálni hogy van ezekre a védőeszközökre eszközökre szükség. Ha igen akkor kinek és milyen eszközre van szüksége az adott munkaterületen.

Egyes munkavállalóknak személyi védőfelszerelésre (EVE) van szükségük a szemükhöz, hogy minimalizálják a munkájukból eredő kockázatokat.

Kiknek lehet szüksége szemvédelemre?

 • Veszélyes anyagok, például vegyszerek kezelése
 • Gépek és szerszámok – beleértve az olyan tevékenységeket, mint a hegesztés, köszörülés vagy vágás.
 • Nyomás alatt lévő gázok.
 • Nagyon erős fény veszélyforrásai – „mesterséges optikai sugárzás” (AOR). A munkahelyen használt fényforrások többsége biztonságos, és nincs szükség további teendőkre. Kezelni kell azonban a veszélyes források (például. képernyők, led világítások, lézerek és hegesztések) által a szemet érintő kockázatokat.

Ha ilyen vagy hasonló munkakörökben alkalmazottakat alkalmaz, minden szükséges védőfelszerelést ingyenesen kell biztosítania. Ha Ön önálló vállalkozó, és ilyen jellegű munkát végez, magának kell használnia a szükséges védőfelszerelést.

A szemvédő eszközök típusai:

Számos szemvédő eszköz létezik, amelyeket a fentiekben felsorolt és más hasonló helyzetekben választhat:

 • védőszemüveg
 • zárt védőszemüveg (gumipántos vagy kosár szemüvegek)
 • arcvédők

Mit vegyek figyelembe a választáskor?

Ellenőrizze, hogy a védőeszköz alkalmas-e a feladatra. Például a látómezők ellenállnak az ütéseknek, vegyszereknek, fémfröccsenésnek vagy erős fénynek?

A dolgozók viselni fogják a szemüveget meleg – hideg időben, és bepárásodhat?

Szükség esetén elfér-e a munkavédelmi szemüveg a sisak alatt?

Azt is mérlegelnie kell, hogy a szemüveget viselő felhasználóknak szüksége lesz-e vényköteles dioptriás lencsékre. A dioptriás szemüveget viselő munkavállalók nem alkalmazhatják a normál szemüvegüket munkavédelmi szemüvegként. Ilyen esetekben külön megoldásokra van szükség pl. előtét szemüveget kell viselni.

Ügyeljen arra, hogy elegendő védőeszközt vásároljon a mindenkinek jusson, akinek szüksége lehet rá. Valamint legyen tartalékban is, ha valamelyik megsérül és pótolni kell. Minden dolgozónak ki kell adnia a szemvédő eszközt, vagy meg kell tisztítani az újbóli kiadás előtt. Biztosítson szemüvegtokot, hogy megvédje a lencséket a karcolásoktól és a portól. Valamint legyen kihelyezve szemüvegtisztító állomás, hogy mindenki igény szerint tisztíthassa a szemüvegét.

Munkahelyi szemvédelemre csak az erre a célra gyártott védőeszközöket szabad használni. Nem használható szemvédelemre, például úszó- és sí szemüveg, napszemüveg, mivel ezek nincsenek tanúsítva védőeszközként.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a védőeszköz megfelel-e a feladatnak. Ez magában foglalhatja a lencsék tisztítását és a karcolások ellenőrzését. Amennyiben sérüléseket észlel, cserélje le az eszközt.

Munkavédelmi lábbelik:

munkavédelmi cipő

Válasszon megfelelő védőcipőt saját magának és alkalmazottainak, az elvégzendő feladatok és munkakörnyezet figyelembevételével.

A lábhoz használt egyéni védőfelszerelés (EVE) segíthet csökkenteni bizonyos munkahelyi veszélyek kockázatát.

Hol lehet szükséges munkavédelmi cipő?

A különféle munkaköröket betöltő dolgozóknak különböző védőcipőre lehet szükségük, mint például:

 • építési és karbantartási munkák
 •  gépészeti berendezések üzemeltetése
 •  kézi anyagmozgatással járó munka
 •  vegyi anyagoknak való kitettséggel járó munka
 •  olyan munka, amely magában foglalja annak a kockázatát, hogy nehéz tárgyak esnek a munkavállaló lábára
 •  nedves körülmények között végzett munka, különösen, ha a lábbelit higiéniai okokból ki kell mosni és fertőtleníteni kell pl. élelmiszeripar
 •  gyúlékony, robbanásveszélyes légkörben végzett munka

A munkavédelmi cipők fajtái:

 • munkavédelmi csizma vagy cipő, orrmerevítővel
 •  biztonsági csizma vagy cipő orrmerevítővel és talplemezzel
 •  cipő vagy csizma orrmerevítő nélkül
 •  munkavédelmi bakancs orrmerevítővel, talplemezzel vagy ezek nélkül

Minden esetben ellenőrizze, hogy a védőcipő megfelelő-e a munkához. A kiválasztásnál gondolja át, hogy szüksége van-e:

 • csúszásmentes vagy vegyszerálló talpú lábbelire
 • teljesen vízálló vagy szigetelt cipő vagy csizma, ami véd az elektromos veszélyek ellen
 •  orrmerevítővel ellátott lábbeli, átszúrás mentes talppal

Ahol védőlábbelire van szükség, a munkáltatóknak azt ingyenesen kell biztosítaniuk a munkavállalók számára. Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor saját magának kell biztosítania az egyéni védőeszközt, ha szüksége van rá.

Olyan lábbelit kell vásárolni, ami a munkavédelmi megfelelőségen túl jól illeszkedik a munkavállaló lábára. Kényelmes akár hosszabb ideig történő viselés során sem fárad el benne a láb. Az alkalmazottak figyelmét fel kell hívni a cipő minden napos szükséges karbantartására. Ezzel jelentősen megnövelhető a munkavédelmi cipők élettartama.

Ez nem helyettesítheti a munkáltató rendszeres munkahelyi védőfelszerelés ellenőrzését. Az alkalmazottaknak tisztában kell lenniük a kopás és elhasználódás jeleivel.

A lábbeli karbantartásának elemei:

 • rendszeres tisztítás
 • kopott talpak ellenőrzése
 • a cipőfelsőrész sérüléseinek ellenőrzése
 • a cipő belső részének ellenőrzése
 • szakadt vagy kopott cipőfűző cseréje
 • győződjön meg arról, hogy a cipő minden része sértetlen. Csak ép használatra alkalmas cipőt használjon.

 

Az egyéni védőeszközök típusai:

Kéz- és karvédelem

érintőképernyőhöz használható védőkesztyű

A karok és kezek védelmének kiválasztása, mint például munkavédelmi kesztyűk és alkarvédők. Védje meg magát az olyan veszélyektől, mint a vágások, vegyszerek, fertőzés és vibráció.

A munkavállalók olyan anyagokkal vagy körülményekkel érintkezhetnek, amelyek a kezük vagy a karjuk sérülésének kockázatát jelentik. Ha ezeket a kockázatokat más módon nem tudja csökkenteni, akkor ehhez egyéni védőeszközt (EVE) kell használnia.

A karok és kezek sérülését okozó veszélytípusok a következők:

 • kopás
 •  hőmérsékleti szélsőségek
 •  vágások és szúrások
 •  veszélyes anyagok, például vegyszerek
 •  áramütés
 •  bőrfertőzés
 •  vibráció

A kezek és karok védelmére használható egyéni védőeszközök a következők:

 • mechanikai védőkesztyűk
 •  egyszer használatos kesztyűk
 •  hőálló kesztyűk, hegesztő kesztyűk
 •  vágás biztos védőkesztyűk
 •  karvédők

Hogyan válasszak megfelelő munkavédelmi kesztyűt?

Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott védőkesztyű megfelel a feladatnak, és nem növeli a kockázatot. Gondolja át, hogy viselőjének mire lesz szüksége még a kesztyűn kívül, és hogy ezek kompatibilisek e egymással. pl. egy ESD-s ruhához ESD-s kesztyűt válasszon, hogy megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést.

Védőkesztyűk karbantartása:

A karbantartásnak ki kell terjednie a rendszeres tisztításra és a kopás ellenőrzésére, ha valamilyen sérülést észlel, a kesztyűn azonnal cserélje. Vannak olyan védőkesztyűk, amik moshatóak így jelentősen megnövelhető a használati időtartamuk.

Érdekességként kell meg említeni, hogy már a gyerekeknek is elérhető a gyerek munkavédelmi kesztyű akár mártott formában pl. kertészkedéshez vagy bőr tenyérrel barkácsoláshoz.

 

A ruházat mint egyéni védőeszköz:

láthatósági gyerek mellény

A test és a lábak védelmére szolgáló védőfelszerelések kiválasztása, hogy megvédje Önt és alkalmazottait az olyan kockázatoktól, mint pl. a szélsőséges hőmérséklet, áramütés és vegyszerek.

A test és a lábak védelmét szolgáló egyéni védőeszközök (EVE) számos biztonsági ruházatot tartalmaznak.

Kockázatok a testre és a lábakra:

Bizonyos munkatevékenységekben és helyzetekben a munkavállalókat testük és lábuk sérülésének a kockázata veszélyezteti. Ezek a veszélyek lehetnek pl.:

 • szélsőséges hőmérsékleten dolgozók – pl. hűtőházban, öntödében
 •  rossz időben dolgozók: pl. hálózat karbantartás, kültéri kivitelezés
 •  olyan munkavégzés, ahol fennáll a vegyi anyagokkal vagy fémfröccsenés veszélyével való érintkezés – pl. tűzihorganyzás
 •  építőipari és egyéb kültéri munkák
 •  élelmiszer feldolgozás
 •  hegesztés
 •  olyan munkavégzés, ahol fennáll az áramütés veszélye
 •  laboratóriumokban történő munkavégzés
 •  utakon, vasúton vagy kőbányákban végzett munka

A védőruházat típusai

A szükséges felszerelés típusa attól függ, hogy az Ön vállalkozása milyen veszélyekkel küzd. A testet és a lábakat védő felszerelések a következők:

 • egyszer használatos overál
 • lángálló munkaruhák
 • antisztatikus munkaruhák
 • speciális védőruházat, például lánc kötény, jól láthatósági ruházat és szigetelő/vezető ruházat
 • térdvédők
 • lábszárvédők

Vegye figyelembe a szabadban dolgozó munkavállalók egészségügyi és biztonsági kockázatait. Tegyen intézkedéseket a bőr és a szem napfény általi károsodásának elkerülésére.  Egyes munkaruhákon már feltüntetik az UPF értéket, ami a bőrvédő krémekhez hasonlóan az UV sugárzással szembeni védelem hatékonyságát jelzi.  Minél nagyobb ez a szám annál hatékonyabb a védelem. A maximális érték 50.

Hogyan keressek megfelelő védőruhát?

Ellenőrizni kell, hogy a kiválasztott védőruha alkalmas-e a feladatra. Az anyagnak vízállónak, vegyszerállónak, lángállónak stb. kell lennie?

Győződjön meg arról is, hogy minden védőruházat és védőfelszerelés megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó törvényeknek. Csak minősített védőruházatot használjon. Minden esetben tekintse meg a termék EK megfelelőségi nyilatkozatát.

Folyamatos tevékenységek

Rendszeres karbantartást kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy a védőruha továbbra is megfelelő legyen a munkához. Ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás vagy rendellenes kopás az anyagon. Rendszeresen mossa ki a ruhadarabokat, a mosásnál vegye figyelembe a termékeken található „KRESZ” címkét.

Tartsa karban az egyéni védőfelszereléseket

Nyolc kulcsfontosságú területet kell ellenőriznie, hogy betartsa az egyéni védőfelszerelésekre (EVE) vonatkozó szabályokat:

 

 1. Igényfelmérés – Szakemberrel el kell végeztetni a kockázatbecslést és a kockázatok ismeretében meg kell határozni a szükséges védőeszközöket. Ezeket egy védőeszköz juttatási szabályzatban kell rögzíteni.

 

 1. Kompatibilitás – ha egynél több egyéni védőeszközt viselnek vagy használnak, az elemeknek kompatibilisnek kell lenniük egymással.

 

 1. KarbantartásFelülvizsgálat - minden védőeszközt rendszeresen karban kell tartani és szükség esetén cserélni kell. Kövesse a gyártó karbantartási ütemtervét, például a javasolt csereperiódusokat. Egyes védőeszközöket időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni pl. zuhanás gátló eszközök ebben az esetben is a gyártó utasításai szerint járjon el. Fontos, hogy a felülvizsgálatokat csak a gyártó által felhatalmazott személy végezheti.

 

 1. Tárolás – minden védőeszközt gondosan kell ápolni és megfelelően tárolni. Például fogasok az időjárásálló ruházathoz, vagy száraz, tiszta szekrény a védőrzhákhoz. Tartsa a kisebb tárgyakat, például a szemüveget védőtokban vagy dobozban.

 

 1. Használat – rendszeresen oktassa a felhasználókat és tudatosítsa bennük, hogy miért kell EVE-t használniuk, és a használatnak milyen korlátai vannak. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a dolgozók viselik e az egyéni védőfelszereléseiket. Különös figyelmet kell fordítani az oktatás során arra, hogyan ellenőrizhetik védőeszközeik megfelelők e még a használatra. Nem sérültek kopottak e olyan mértékben a mi le csökkenti a védőképességüket.

 

 1. Oktatás – a munkáltatóknak kötelessége kioktatnia, a munkavállalókat a védőeszközök megfelelő használatára.

 

 1. Nyilvántartás – vezessen nyilvántartást a munkahelyen lévő összes egyéni védőeszközről, és készítsen ütemtervet az ellenőrzések és a szükséges felülvizsgálatok valamint cserék elvégzésének időpontjáról.

 

 1. Elhasználódás vagy sérülés bejelentése – a munkavállalóknak értesíteniük kell munkáltatójukat, ha a védőeszköz elveszett, megsérült, vagy olyan mértékbe elhasználódott, hogy a továbbiakban már nem tudja ellátni a védőfunkcióját.

Mik nem egyéni védőeszközök?

Nem tartoznak az munkahelyeken elfogadott védőeszközök közé:

 • normál munkaruha és formaruha, amely nem védi viselőjének egészségét és biztonságát
 •  versenysportokhoz használt felszerelések pl. bukósisak, biciklis szemüveg stb.
 •  azok az eszközök amik nem rendelkeznek munkavédelmi megfelelőséggel