Munkahelyi biztonság az Európai Unióban


Az egyéni védőeszköz juttatása a munkáltatói kötelezettségek sorában nem elkülönülten jelenik meg, hanem a munkabiztonság megteremtésének szerves részét képezi. A munkahelyi biztonsággal kapcsolatban két Európai Direktíva került elfogadásra:

EU zászló A 89/656/CEE, 1989. november 30-i Direktíva a személyi védőeszközök munkavállalók által történő használatáról. A direktíva meghatározza a munkaadó kötelezettségeit. (65/1999. EÜM rendelet)
  • A munkavégzéshez szükséges személyi védőeszközöket térítésmentesen kell rendelkezésre bocsátani.
  • A személyi védőeszközök meg kell feleljenek a hatályban lévő törvényeknek.
  • A munkaadó birtokában kell, hogy legyen a termék megfelelő használatához szükséges információ.
  • Meg kell határozni a használat szabályait és feltételeit.
  • A felhasználót tájékoztatni kell a fennálló veszélyekről, és képzésben kell részesíteni az egyéni védőeszközök megfelelő használatáról.

A 89/686/CEE 1989. december 21-i Direktíva a személyi védőeszközök kialakításáról, piaci forgalomba hozataláról, és az Európai Unión belüli szabad áramlásáról. E direktívát fejlesztette tovább és módosította a 95/58/CEE Direktíva. (2/2002 SZCSM rendelet)
  • Az egyéni védőeszközök európai piacra való belépéshez szükséges alapvető követelmények.
  • A kockázatok osztályozását segítő speciális szövegrészek.

Az egyéni védőeszközök gyártóinak további bevonása: szabványosítás
A szakembergárda által kidolgozott szabványok meghatározzák az egyéni védőeszközök különböző típusaira vonatkozó minimális követelményeket és vizsgálatokat. A szabványok a 89/686/CEE direktívát egészítik ki.

A későbbiekben, erre vonatkozó szabvány hiányában önállóan is felhasználhatók a termék piaci forgalomba hozatalához. A szabványok nem merevek; a bizonyított hatékonysághoz kapcsolódó igények, műszaki optimalizálás és módosítások függvényében továbbfejleszthetők.

Hozzászólások

Legyen Ön az első, aki hozzászólást ír!

×

Asztali nézet megjelenítése