A megfelelő védőruházat kiválasztása, alkalmazása

A megfelelő védőruházat kiválasztásának gyakorlata

Hő és lánghatás elleni védőruházat kiválasztása
Azoknak a védőruháknak a kiválasztásával, amelyek rendeltetése a test egészének vagy egy részének a hő, illetve a tűz hatása elleni védelem, az alkalmazás várható körülményeinek megfelelő hőszigetelő képességgel és mechanikai ellenállással kell rendelkezniük.

A hősugárzás és hőátadás elleni védelemre alkalmas alapanyagokat és egyéb alkotóelemeket olyan szigetelési együtthatónak kell jellemeznie, amely ellenáll a beeső hőáramlásnak. Az alapanyagoknak és egyéb alkotóelemeknek megfelelően magas tűzállósági fokkal kell rendelkezniük, hogy elkerülhető legyen a várható alkalmazási körülmények között az öngyulladás veszélye.

A védőruha külső részének hő visszaverő tulajdonsággal (pl.: alupigmentált) kell rendelkeznie, hogy visszaverje az erős hősugárzást.
A forró vagy olvadó anyagok fröccsenés veszélyének kitett védőruhák lepergető tulajdonsággal rendelkeznek, mert a felületükön semmilyen anyag nem tapadhat meg, mivel az rontja a védelmi képességet.

Azok a védőruhák, amelyek véletlenszerű kapcsolatba kerülhetnek lánggal, olyan lángállósági fokkal rendelkezzenek, amely megfelel a várható alkalmazási körülményekkel járó kockázati kategóriának. Nem olvadnak el a láng hatására, és nem segíthetik elő annak terjedését.

A védőruhán keresztül a felhasználóhoz eljutó hőmennyiségnek olyan alacsonynak kell lennie, hogy a viselés időtartama alatt összegyűlt hő a védendő testrésznél egyetlen esetben se érje el a fájdalomküszöböt, sem pedig azt a szintet, amely bármilyen ártalmat jelent az egészségre. Amennyiben szükséges a védőruhát olyan réteggel kell ellátni, amely ellenáll a folyadékok vagy gőzök behatolásának, és nem okoz égési sérüléseket belső felületük és a felhasználó közötti érintkezés miatt.


Veszélyes anyagok elleni védőruházat kiválasztása
Azoknak a védőruháknak melyek megakadályozzák a test egészének, vagy egy részének felületi érintkezését a veszélyes anyagokkal szemben, meg kell gátolniuk az ilyen anyagok behatolását vagy átszivárgását a védőréteg felületén keresztül, azon várható alkalmazási körülmények között, amelyekre ezeket a védőeszközöket készítették.
Olyan kialakítású védőruhát kell választani, hogy lehetőleg teljes szigetelést biztosítson. Ha bizonyos veszélyes anyagok nagy áthatoló képességgel rendelkeznek a legjobb védőruhákkal szemben is, akkor annak korlátozni kell a viselhetőségi idejét.

A vizsgálatokon megfelelt védőeszközökön jelzést kell feltüntetni, amely tartalmazza a vizsgálat során alkalmazott anyagok nevét, vagy ennek hiányában a kódját, valamint a rá vonatkozó, meghatározott védelmi időt. Ezen kívül a gyártónak meg kell adnia a tájékoztatóban a meghatározott vizsgálatok jelentését, ha szükséges, kódját, részletes leírását és mindazokat az adatokat, amelyek alapján meghatározható a viselés megengedhető legnagyobb időtartama a különböző várható alkalmazási körülmények között.
(Lásd az 5.2. pontban megadott szabványokat, piktogramokat és a védelmi szintek jelöléseit.)


Jó láthatósági védőruházatok kiválasztása
Az előző fejezetben leírtak szerint a jó láthatósági védőruházatokat három osztályba soroljuk védelmi szintjüknek megfelelően.
3. osztályú, legmagasabb védelmi szintű védőruhát kell biztosítani minden olyan munkaterületre, ahol nagy sebességű járműforgalom várható (gyorsforgalmi utak, autóút, autópálya).
2. osztályú, közepes védelmi szintű védőruhát kell biztosítani azoknak a dolgozóknak, akik közvetlen a közutak mellett, vagy építési területeken dolgoznak.


Szélsőséges időjárási és környezeti hőmérsékletek elleni védőruházat kiválasztása
Azoknak a védőruháknak, amelyeknek rendeltetése a test egészének vagy egy részének védelme a hideg hatásai ellen, a várható alkalmazási körülményeknek megfelelő hőszigetelő képességgel és mechanikai ellenálló képességgel kell rendelkezniük. A vékony, de jó melegtartó képességgel rendelkező védőruhák sokkal előnyösebbek viselőjének, mert kevésbé akadályozzák a mozgást. Különös tekintettel kell lenni a téli, külső szabad területeken végzett munkák során, mert ebben az esetben oda kell figyelni a megfelelő szélzárásra és vízlepergető tulajdonságra is. A védőruháknak meg kell akadályozniuk a folyadékok, vagy például az esővíz behatolását, és nem okozhatnak sérüléseket hideg elleni védőréteg és a felhasználó közötti érintkezés miatt.

A gyártónak meg kell adnia tájékoztatóban a hideg környezetben való rövid időtartamú beavatkozásra készült védőeszközök esetében mindazokat a hasznos adatokat, amelyek a megengedhető maximális expozíció időtartamára vonatkoznak a felhasználót a felszerelésen át érő hideghatást illetően.

Ezeket minden esetben figyelembe kell venni a viselési ill. a hideg közegben eltöltött munkaidő meghatározása során, különös tekintettel az extrém körülményekre (pl.: hűtőház)

A védőruhán keresztül a felhasználót érő hőáramlásnak olyannak kell lennie, hogy a viselés időtartama alatt összegyűlt hideghatás a védendő testrész bármely pontján, beleértve a kéz vagy láb ujjvégeit is, egyetlen esetben se érje el a fájdalomküszöböt, sem pedig azt a szintet, amely bármilyen ártalmat jelentene az egészségre.
Ebben az esetben a körülményekhez és a védőruházathoz igazodóan megfelelő hőszigeteléssel ellátott védőlábbelit és védőkesztyűt is biztosítani kell.


Robbanásveszélyes közegben használható, elektrosztatikus feltöltődést elvezető ruházatok kiválasztása
A robbanásveszélyes környezetben használható védőruházatokat oly módon kell kiválasztani, hogy ne lehessenek villamos, elektrosztatikus eredetű vagy valamely súrlódásból, ütközésből fakadó ív vagy szikraképződés okozói, amely képes meggyújtani a robbanóelegyet.
A korábbi tévhittel ellentétben a 100% pamut alapanyagú ruházatok nem felelnek meg az MSZ EN 1149-1 szabvány kritériumainak.
A pamut alapanyagú ruházatok magas páratartalmú közegben mutatnak valamiféle elvezetési tulajdonságokat, de ezek nem permanensek. Különösen alacsony páratartalmú, száraz körülmények között szigetelő tulajdonságokat mutatnak.
Az egyetlen megoldást a textilbe beszőtt vezetőképes szálanyagok biztosítják. A szabvány előírásai szerint ezek távolsága egymástól nem lehet 10 mm-nél nagyobb.


Elektromos ív hatása elleni védőruházat kiválasztása.
Azoknak a védőruházatoknak, amelyeknek feladata a test egészének vagy egy részének védelme a villamos áram hatásai ellen, megfelelő szigetelőképességgel kell rendelkezniük azokkal a feszültségértékekkel szemben, amelyeknek a felhasználó a várható legkedvezőtlenebb körülmények között ki lehet téve.
A kiválasztás az ENV 50354 szabvány két kategóriájának megfelelően történhet. Az „egyes” osztály vizsgálati árama 4 kA, a „kettes” osztály vizsgálati árama 7 kA.
Hasonlóan más speciális védőruházatokhoz, egyéb kiegészítő védőeszközök biztosítása is szükséges (védősisak, arcvédő, védőkesztyű, védőcipő).


Egyéb különleges védőruházatok kiválasztása
Minden esetben figyelembe kell venni a felhasználás körülményeit (például tűzoltósági felhasználás, láncfűrésszel végzett munka). Ezekben az esetekben tekintettel kell arra lenni, hogy a ruhához csatlakozó más egyéni védőeszközök védelmi képességben azonosak legyenek a ruházattal. Figyelembe kell venni, hogy ezek együtt viselhetősége, ne rontsa a komfortérzetet és a másik egyéni védőeszköz védelmi képességét. Formai kialakítása tegye lehetővé, hogy a test teljes felületén egymáshoz illeszkedő, kifogástalan védelmet biztosító védőeszközzel láthassuk el viselőjét.Védőruházatok alkalmazása a legjellemzőbb foglalkozásoknál
Miután az előző két fejezetben részletesen taglaltuk a kiválasztást és a különböző védelmi szinteket, most csak az iparágankénti csoportosítást helyezzük előnybe. A gyakorlati tapasztalatok alapján az alábbi iparágakban szükséges védőruházatot használni (a teljesség igénye nélkül):

Gyógyszergyártás: A különféle veszélyes anyagok ellen, jól ellenálló vegyvédelmi és antisztatikus ruházatot kell biztosítani.

Vegyipar, kozmetikumok gyártása: Hasonlóan az előzőhöz, a felhasznált veszélyes anyagoknak ellenálló és antisztatikus ruházat mellett lángálló védőeszközre is szükség van az adott területen.

Olajipar: Itt is szükséges az olajnak és származékainak ellenálló, antisztatikus és a technológiának megfelelően lángálló védőruházat biztosítása.

Húsipar: Feltétlenül biztosítani kell, a vágás és szúrás elleni lamelllás-, vagy lánckötényeket. Emellett feltétlenül szükséges az eldobható higiéniás termékek használata.

Élelmiszeripar, konzervipar: Hasonlóan a húsiparhoz, fontos az eldobható, egyszer- használatos védőeszközök biztosítása.

Bányászat: Elengedhetetlenül fontos az antisztatikus védőruházat ezen a robbanás veszélyes munkahelyen.

Erdőgazdaság, fakitermelés: A láncfűrésszel dolgozók részére a megfelelő védőruházat életmentő fontosságú, természetesen együtt használva az egyéb egyéni védőeszközökkel.

Építőipar, útépítés: Külső téli munkahelyeken feltétlenül biztosítani kell a szélsőséges időjárási körülmények elleni és jó láthatósági védőruházatot. A legjobb választás a jó láthatósági „négyfunkciós” kabátok használata, hiszen ezek egyben biztosítják az összes védelemi lehetőséget.

Elektromos szolgáltatóipar: A kis és nagyfeszültségű távvezetékeken dolgozóknak viselniük kell az ívvédő ruházatot, kiegészítve a többi egyéni védőeszközzel, amelyek együttes használatával érhetjük el a teljes védelmet.

Logisztika, szállítmányozás: A közlekedésben résztvevőknek minden esetben biztosítani kell a jó láthatóságot biztosító védőruházatokat.

Köztisztasági szolgáltatatás: A 3. osztályú teljes védőruházat biztosítása elengedhetetlen.

Hozzászólások

Legyen Ön az első, aki hozzászólást ír!

×

Asztali nézet megjelenítése